Музей
1
   

        Музейна сбирка “Струмяни” е създадена с решение№ 247 от Протокол №21/ 05.11.2001 г. на Общински съвет Струмяни. Регистрирана в Националният регистър за културни институции към Института за музеи, галерии и изящни изкуства.

Музейната сбирка в община Струмяни е открита на 02.08.2002г. по инициатива на кмета на общината Валентин Чиликов. Подредбата на експозицията е дело на специалисти от Националният исторически музей /НИМ/ и студенти от Нов български университет /НБУ/. НИМ също така предостави оборудването за експозиционната зала.        

Експозицията най-общо може да бъде разделена на 4 теми, а именно: палеонтология, обща история, археология и етнография.Най-ранните експонати датират от периода на късния миоцен обхващащ 5 – 2 млн.г. назад във времето и принадлежат на характерните за тогава фаунови видове хипариони /трипръсти коне/, жирафи и носорози. За тези видове специалистите от БАН потвърдиха, че са обитавали поречието на сегашна Струма.              

В тема археология има доста интересни експонати. Най-ранните са от ранният неолит VІ хил. пр. Хр. във времето, когато металът още не е бил известен като материал. Могат да се видят сечива и оръдия на труда, които са изработени изключително от камък. В музейната сбирка е засвидетелствана и желязната епоха с различни накити като гривни, торкви, фибули, както и култова керамика от това време. Изключително разнообразни представители на мраморната пластика също могат да се разгледат. Те най-често са на почитаните по тези земи божества. Най-добре е представен култа към Артемида, след това Дионис, Зевс, Богинята майка, тракийският конник, а също и към източните божества Изида и Серапис. Мраморът за изработката им е бял и дребнозърнест, точно такъв, какъвто и днес се добива в кариерите в община Струмяни. В пластиката се наблюдава местен провинциален стил, но се засвидетелстват малоазийско и гръцко влияние.     

Изключително интересна е колекцията на музея от керамични съдове, предимно от периода на римското господство по тези земи.Разделени на три групи керамичните експонати представят характерната за провинция Македония т.нар. “сива македонска” , луксозната за това време “римска червенолакова”, както и най-ранната - гръцката керамика. Формите са разнообразни, съдовете са цели и заслужават внимание от страна на посетителите.Изключително интересни са и тера котите в зооморфни и антропоморфни форми,както и керамичните лампи. Както при битовата керамика, тук също има представители и от преди и след Христа. Особено внимание заслужава в отивното огледало с украса датирано във ІІв.пр.Хр. Особено добре е представено ранното християнство и това не е случайно, тъй като на територията на общината е открита една от най интересните раннохристиянски базилики, която е и епископска. В музейната сбирка се съхраняват и са изложени архитектурни елементи открити по време на археологически проучвания на храма,между които един от най ажурните йонийски капители откривани в България. Тук може да се види олтарната маса, мраморният фонтан от двора на базиликата, както и централното пано от мозайка с Христовият монограм “Хризма”.

Етнографската тема е представена от експонати свързани с литургиката, старопечатни книги издадени в Цариград, автентични носии от Малешевско, уреди за обработка на прежда и тъкане. Тук също има много представители на възрожденската битова керамика. Много добре запазено въстаническо оръжие, както и факсимилета, литографии и преписки на заповеди и кореспонденция на населяващите тези земи по време на турското владичество. Тук може да се види оригиналният буквар от килийното училище, което е първо в цяла мелнишка околия и е открито през 1844 г. в двора на църквата, която също е паметник на културата. Могат да се прочетат официални документи писани от Дончо Златков – първият народен представител от тази част на България. Могат да се разгледат и фотоси на къщи и църкви, които са обявени за паметници на културата, както и на исторически местности.          

         Приоритети:
1. Насърчаване и подпомагане на проучванията от палеонтологичен, археологически, геоложки и геоморфоложки характер.

2. Привличане на специалисти от всяка една от изброените по-горе обособени науки и по този начин популяризиране на богатата културна, етно, религиозна и природна наследственост на района.

3. Участието като партньор в изготвяне на проекти по европейски програми за културно наследство.

4. Основна база за реализиране на всички форми на алтернативен туризъм на територията на община Струмяни.

5. На базата на всичко изброено по-горе – създаване на историческа и археологическа карта на земите влизащи в територията на Община Струмяни.

 

адрес:с. Струмяни, община Струмяни, пл. “7-ми април” №1

телефон:07434/31-08

уредник: Даниела Подгорска


Резюме за археологическите забележителности  тук


 

1
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва