Социални услуги

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

На територията на община Струмяни функционира Домашен социален патронаж с район на действие –с.Струмяни, с. Микрево, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица и с.Горна Крушица. Услугите, които се предлагат са: ежедневно приготвяне и разнос на храна по домовете; оказване на съдействие при закупуване на лекарства и  стоки от първа необходимост. Патронираните лица са над 100 на брой.

Лицата, които имат право да се възползват от тази услуга са: пенсионери и инвалиди.

Реда за получаване на услугата: подаване на молба (по образец) до Кмета на общината лично или чрез пълномощник; документ удостоверяващ здравословно състояние;съгласно Наредбата за местните такси и цени на услугите се заплаща такса в размер на съответстващата реалната издръжка на едно лице.

 

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

   

Директор: Елена Цолева

Адрес: с. Раздол,общ. Струмяни

Тел. 074347/ 219;0885/ 841417

Е-mail: dvhprRazdol@gmail.com


Институцията е разположена  на  22 км от общинския  център Струмяни  в  местността“Студената вода”  и  на  3км.от с. Раздол. Селото е разположено в полите на Малешевска планина, която е част от Осогово-Беласишката планинска група. Климатът в село Раздол попада в  преходносредиземноморската климатична област.Транспортната връзка с Дома се осъществява 5 пъти седмично с автобусен транспорт.

Домът е открит през 1958год., като Дом за девойки с душевни недъзи.

Капацитета на Дома е 80 души.

Сградите са масивни,в двуетажна сграда са разположени спалните помещения на потребителите,в добро общо състояние с алуминиева дограма, които са функционално свързани. Обособени са 28 спални помещения за потребителите разпределени в две крила.

Стаите са с две и три легла. Всяка стая има телевизор, гардероб индивидуални шкафчета.

В специализираната институция има 15 стаи със самостоятелен санитарен възел и 13 стаи с общ санитарен възел.

Столовата на специализираната институция разполага с 8 маси и 32 стола за хранене на настанените лица,оборудвани с нужните аксесоари.

Дневната разполага с телевизор, дивани, маси, библиотека с над 200 книги, компютърна конфигурация за ползването им от хора с увреждания.

Спалните и сервизни помещения се почистват четирикратно в деня и основно всяка седмица.

Дворното пространство е с обща площ 25 дка., добре озеленено с оформени  цветни лехи и алеи.Алеите са асфалтирани и за потребителите  са осигурени беседка, параклис, пейки и барбекю, с което са създадени добри условия за разходки и прекарване на свободното време. Разположението на алеите и пейките е съобразено с размерите на инвалидните колички. В сградата има асансьор за трудноподвижните потребители.

Услуги

На потребителите на социални  услуги се предлага седем дни  седмично по едно месно ястие – супа или основно ястие, предлагат се по възможност пресни салати и плодове. Осигурен е личен избор на потребителите при хранене.

Ежедневно се извършва пране на личното бельо в една промишлена и две индивидуални перални машини.Осигурени са от  дарители  шевни машини за ползване от потребителите.

Всеки месец  настанените лица се подстригват от фризьор.

Осигурено24-часово медицинско обслужване и сигнална система за повикване. Медицинските сестри изготвят планове за здравни грижи. Извършват се профилактични прегледи на настанените лица и консултации с специалисти.

С цел подобряване качеството на живот на настанените лица в дома има изготвен годишен план за организиране на свободното време: планиране и осъществяване на екскурзии:празнуване на рождени дни  и празници от народния календар: четене на художествена литература: четене на вестници и списания: излизане на екскурзии,посещения на различни местности,установени са контакти с Защитено жилище с.Раздол, ДВХФУ  село Долно Драглище и др.

Организиране на спортни мероприятия: игра с топка, не се сърди  човече, игра на карти.

Правят се опити и осъществяват връзки с близките, като им се изпращат снимки отпразнуване на рождени дни или други тържества проведени в дома. Социалният работник съвместно с медицинските сестри, трудотерапевтите обособяват групи по интереси за провеждане на занимателна терапия , битов труд – поддържане на цветните и зеленчукови алеи, в мини- кухнята си приготвят храна.

Занимателна терапия:рисуване с цветни моливи, флумастери, водни бои, изработване на картички, мартенички, бродиране и плетене на една и две куки, изработване на цветя от хартия.

ДВХПР–с.Раздол разполага с три автомобила , за нуждите на институцията – лек автомобил“ Опел  Корса”, “ Рено  - еспеис” и Микробус.  

Нашият екип

Домът разполага със специализиран екип - лекар, медицински сестри, кинезитерапевт, социални работници, трудотерапевт, санитари.
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ХОРА С  УМСТВЕНА  ИЗОСТАНАЛОСТ


Управител: Галина Янева

Адрес: с. Раздол, общ.Струмяни

Тел.


            Жилището функционира от 01.07.2007 г., а капацитета му е 10 – души.

           Материална база: Сградата на Жилището е на два етажа, като в нея има:кухня, занималня, дневна, спални, по един санитарен възел на етаж.

 Дейности: Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки,за да се развият техните потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим,,самостоятелен”  начин на живот с подкрепата на професионалисти. Предлаганите социални услуги и начина на организация на живота и дейностите в къщата ще допринесат за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация, като всички членове на обществото.

Нашият екип: Защитеното жилище разполага с екип от специалисти – социални работници, трудотерапевти, медицинска сестра


     РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ДВЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ - ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ:

      Документите за настаняване се подават в Дирекция“Социално подпомагане“ –гр.Сандански.
       Необходимите документи за постъпване в специализираните институции в Община Струмяни са:

1.писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;

2. копие от документ за самоличност;

3. копие отличен амбулаторен картон, ако има такъв;

4. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;

5. две снимки, актуални към момента на подаване на молбата;

6. за лица с умствени затруднения документ за поставяне под запрещение / ако има такъв/;

7. извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията;

8. медицинска бележка от Пневмо – фтизиатричен диспансер;

9. медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Областен диспансер за психични заболявания;

10. медицинска характеристика от личния лекар или Районно здравно заведение по местоживеене  на лицето;

11. декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

12. декларация за имотно състояние.

Настаняването се извършва на основание чл.40а ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, със Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва