Медицински

Медицински услуги

На територията на общинатаработят шест медицински практики:

- ЕТ “Д-р Венера Харизанова” - с.Струмяни – тел. 07434/3066 - лекар

- ЕТ “Д-р Димитър Гогушев” с.Струмяни – тел. 07434/ 30 66 - лекар

- ЕТ “Д-р Никола Янкулов” с.Микрево – тел. 07434/20  15 - лекар

- ЕТ “Д-р Явор Павлов” с. Микрево– тел. 07434/20  15 – лекар

- ЕТ “Д-р Антони Кичеец” с.Илинденци – тел. 07434/21 41 – лекар

- ЕТ “Д-р Димитър Гогушев” с.Илинденци – тел. 07434/21 41 - лекар

- ЕТ “Д-р Роска Станковска” с.Струмяни - тел. 07434/ 30 66 - зъболекар

- ЕТ “Д-р Людмила Софкина” с.Илинденци – тел. 07434/28 36 - зъболекар

- ЕТ “Д-р Евгени Станковски” с.Микрево – тел. 07343/25 10 – зъболекар

Същите са настанени при минималеннаем в бившите здравни заведения и ползват безвъзмездно наличното и съвременнооборудване.

В селата Струмяни, Микрево,Илинденци, Цапарево и Раздол населението се обслужва от лекари и джипита, коитоот своя страна предоставят медицински услуги и в по – малките населени места.

В изпълнение на решение № 340/18.12.2002г. на ОбС Струмяни Кмета на общината предостави на Центъра за спешнамедицинска помощ гр. Сандански две линейки за извършване на превоз нахемодиализно болни от общината. Линейките са отдадени безвъзмездно ползване дооткриване на звено за спешна медицинска помощ в община Струмяни.

В с.Струмяни работи добре снабдена аптека - "Фарма М - 2000", управител - Мариана Иванова, тел. 07434/ 3027, 0887 74 66 98 . 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва