Транспортни

Транспортни услуги – видове, превозни средства


ЖП транспорт

Чрез жп гарата в с. Струмяни се осъществяват транспортни връзки в направления София, Видин (Лом), Солун, Атина.  


Автотранспорт
            Транспортното обслужване в община Струмяни се извършва по одобрени маршрутни разписания и транспортна схема от две превозвачески фирми – ЕТ “Людмила Илиева” и ЕТ “Сингъл – Костадин Филипов” от гр. Сандански. 

ЕТ “Людмила Илиева” обслужва маршрута Сандански – Никудин, където разстоянието в двете посоки е 50 км. и крайна спирка се намира на 800 м. надморска височина. Същата фирма обслужва автолинията Сандански – Струмяни – Добри Лаки, която отстои от административния център до крайна спирка на 85 км. в двете посоки. Обслужва населени места с надморска височина 850 км.

Фирма ЕТ “Сингъл – Костадин Филипов” обслужва автолиния Сандански – Струмяни – Вракуповица. Дължината на пътната мрежа е 85км. в двете посоки. Крайната спирка е с надморска височина 750 км. Всекидневно фирмата обслужва и маршрута Сандански – Струмяни – Микрево, което разстояние е 18 км. в едната посока.

Предстои откриване на още две автобусни линии: Сандански – Струмяни – Горна Крушица и Сандански – Струмяни – Илинденци, с което ще бъдат обхваната всички населени места от общината.

Общинската транспортна схема се допълва от областната транспортна схема с маршрутни линии.


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва