Комуникации

Населените места в общината са телефонизирани и радиофицирани.

Всички населени места са включени за входящо и изходящо избиране в автоматично вътрешно, регионално и международно избиране.

През 2010г. е извършена цифровизация във всички населени места на територията на общината.

От страна на "М-ТЕЛ" , “Глобул” и "Вивател" са монтирани антени и покриват 90 % от територия на общината. Предвижда се монтирането на още антени за да може да се обхванат всички населени места.


Връзката с ИНТЕРНЕТ се осъществява чрез Vivakom и безжична връзка.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва