Отчети за дейността
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 30.06.2014 година - 31.12.2014 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 01.01.2014 година - 30.06.2014 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 14.06.2013 година - 31.12.2013 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 14.11.2012 година - 14.06.2013 г.
 Отчет от Илия Евгениев Хаджиев - за периода 14.05.2012 - 14.11.2012 г.

Отчет от Илия Евгениев Хаджиев - за периода 11.11.2011 - 14.05.2012 г.

Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 01.07.2010 година - 31.12.2010 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода 01.01.2010 година – 30.06.2010 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода  01.06.2009 година – 31.12.2009 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода 07.11.2007 година – 26.06.2009 година.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2010 г.

Отчет за изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" за периода 2006г. - 2010 г. (15.12.2010г.)

 Годишен отчет за изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2012 г.
 Годишен отчет за изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2010 г. 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва