Постоянни комисии


Общински съвет Струмяни утвърждава броя, наименованията и състава на постоянните комисии съгласно предложението , а именно :

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена :

               Председател: Николай Николов

                        Членове:Валентин Чиликов

                                       Емил Трендафилов

                                       Любчо Червенков

                                       Стойчо Ралков

2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена :

               Председател: Кирил Укев

                        Членове:Йордан Станишев

                                       Найден Димитров

                                       Борис Стоянов

                                       Кирил Писков

3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена :

               Председател: Найден Димитров

                        Членове:Любчо Червенков

                                       Николай Николов

                                       Кирил Писков

                                       Антония Георгиева

4.Комисия по бюджета , финанси 5/пет/ члена:

               Председател: Емил Трендафилов

                        Членове:Борис Стоянов

                                       Йордан Станишев

                                       Валентин Чиликов

                                       Кирил Писков

 

5.Комисия по образование , култура , спорт и социални дейности 5/пет/ члена:

               Председател: Илия Хаджиев

                        Членове:Емил Трендафилов

                                       Найден Димитров

                                       Стойчо Ралков

                                       Илия Апостолов

6.Комисия по извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 5 /пет/члена:

               Председател: Антония Георгиева

                        Членове:Николай Николов

                                       Йордан Станишев

                                       Борис Стоянов

                                       Валентин Чиликов

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва