Община Струмяни - Структура

П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/ 31 08,
факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

 

Управлeнски екип

 


Емил Илиев
Кмет

Петя Тасева
Зам.кмет по стопанските дейности
Димитрина Николова
Зам.кмет по хуманитарните дейности
Иван Секулов
Секретар
Костадин Спасов
Главен вътрешен одитор
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва