Правилник за организацията и дейността на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИПРАВИЛНИК

ЗА


Приет с Решение № 38 от Протокол№5/29.02.2008 г. на общински съветСтрумяни. (изм. и доп. с Решение. №39 от Протокол №6/20.03.2008 г. на ОбССтрумяни; изм. и доп. с Решение. №43 от Протокол №6/20.03.2008  г. на ОбС Струмяни.); (изм. и доп. с Решение.№ 127 от Протокол №16/29.12.2008 г. на ОбС Струмяни),(изм. и доп. с Решение № 156 от Протокол №18/27.02.2009г. на ОбС Струмяни), (изм. и доп. с Решение № 304 от Протокол №37/15.07.2010 г. на ОбС Струмяни),(доп. с Решение № 428 от Протокол № 55/08.09.2011 г. на ОбС Струмяни), (доп. с Решение №151 от Протокол№15/02.10.2012г.),( изм. и доп. с Решение № 427 от Протокол №32/30.01.2014г.)

Правилникът може да изтеглите от тук.

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва