Обществени поръчки

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (С ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПИСКИ) НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ЗОП

ОП-6/13.10.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:" „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, открита с Решение ОП-6/13.10.2014 г. на кмета на община Струмяни


ОП-2/08.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г.


ОП-1/06.01.2014

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. 

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва