Конкурси за работа

Конкурси за свободни работни места в Общинска администрация Струмяни

29.03.2014
Общинска администрация Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Заявленията за участие в конкурса ще се подават всеки работен ден от 08.30 – 12.00часа и от 12.30 – 17.00часа в стая №309, в сградата на Община Струмяни. При подаване на документите, на всички кандидати ще се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите ще се приемат в сградата на Община Струмяни, пл.7-ми април №1, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник, в сайта на община Струмяни и на таблото пред сградата на община Струмяни.
Обявлението за конкурса може да изтеглите от тук.

18.02.2014
Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността  „Директор“  на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Раздол. Заявлението за участие се подава всеки работен ден от 08.30 – 12.00 часа и от 12.30 – 17.00 часа в стая №309 на Община Струмяни. Краен срок за подаване на документи:- 18.03.2014 г. Обявлението за конкурса може да видите тук.

15.10.2013 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДОКОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НАДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СОЦИАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ“ може да видите тук.

27.09.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността Директор на дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности”. Обявлението може да изтеглите от тук.

23.09.2013 г.

Обявен е конкурс за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Обявлението може да изтеглите от тук.

23.09.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Обявлението може да изтеглите от тук.

24.07.2013 г.

Извлечение от протокол на комисията за класиране на кандидатите за длъжността "Главен счетоводител"
Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат на кандидатите за длъжността "Главен счетоводител"

10.07.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността Главен специалист „Кадастър, регулация и незаконно строителство".
Обявлението може да изтеглите от тук.

28.06.2013 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА :

Главен счетоводител” към Общинска администрация Струмяни може да видите тук.

10.06.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността "Главен счетоводител".
Обявлението може да изтеглите от тук.

24.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за класиране на кандидатите за длъжността "Секретар на община".

Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат кандидатите за длъжността "Секретар на община".

18.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за оценяване на представените концепции на допуснатите до защита кандидати за длъжността "Секретар на община" и допускане до интервю.

16.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за допуснатите до защита на предоставените концепции кандидати за длъжността "Секретар на община".

03.10.2012 г.
Списък на допуснатите кандидати за конкурса" Секретар на община" както и подробности за следващия етап може да видите тук.

15.09.2012 г.
Обявен е конкурс за длъжността "Секретар на община".
Обявлението може да изтеглите от  тук


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва