Населени места

.

населено място

км. до общинския център

Велюшец

20.0

Вракуповица

28.0

Гореме

23.5

Горна Крушица

8.0

Горна Рибница

26.0

Добри лаки

33.0

Драката

4.0

Игралище

21.4

Илинденци

3.6

Каменица

7.0

Клепало

32.0

Колибите

27.0

Кърпелево

13.0

Махалата

27.0

Микрево

2.3

Никудин

31.0

Палат

13.0

Раздол

26.0

Седелец

28.0

Струмяни


Цапарево

18.3
 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва