Банкови сметки

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

 

IBAN BG98IABG76488450128500
BIC IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД

ВИД ПЛАЩАНЕ
КОД
за вид плащане

за ползване на ОТСТЪПКА от 5% при внасяне на цялата сума за 2014 година вноската да постъпи в банковата сметка до:
Патентен данък
441400

31.01.2014
Данък недвижими имоти
442100

30.04.2014
Такса битови отпадъци
442400

30.04.2014
Данък МПС
442300

30.04.2014
Данък при приобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442500

При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2.1% върху цената на прехвърляното имущество.
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната
445100

.
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от чужбина
445200

.
Закупуване на документация за участие в обществена поръчка
448090

 
Закупуване на сграда общинска собственост
445500

 
Закупуване на земя общинска собственост
445600

 
Такса за технически услуги
448001

 
Такса за административни услуги и услуги по гражданско състояние
448007

 

Такса участие "Малешево пее и танцува" 2014

448090

основание – Малешево 2014, <име на участник>.

 

IBAN: BG69IABG76483350128400
BIC: IABGBGSF

Интернешънъл Асет Банк АД
Гаранция за участие в обществена поръчка
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС

 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва