Проекти

Проекти на обищина Струмяни финансирани по оперативни програми в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
Информацията е актуализирана на: 15.10.2014 Всички стойности са в лева.

Бенефициент

Седалище

Място на изпълнение

Наименование
на
договора

Обща стойност

БФП

Финансиране от бенефициент

Продълж.(месеци)

Статус

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

„Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни”

787 230

787 230

0

24,00

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

"Ние мислим за нашето бъдеще"

21 777

21 777

0

12,00

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

В помощ на хората от община Струмяни - предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник

86 182

80 337

6 426

12,00

Приключен

Община Сандански

Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14

Сандански

Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”

152 944

152 944

13 000

41,90

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Югозападен

Постигане на по--добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности

260 360

260 360

0

24,33

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

За по-добър живот

193 019

193 019

0

15,20

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

Защитено жилище за хора с психични разтройства в община Струмяни

152 562

152 562

0

14,00

Приключен

Община Сандански

Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14

България

Развитие за устойчив туризъм.

412 848

377 948

34 900

24,00

Регистриран

Община Кресна

Област: Благоевград Oбщина: Кресна 2840 Кресна ул. "Македония" 96

Кресна

Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни

150 790

150 790

0

27,37

В процес на изпълнение

 

Общинa

Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

„НЕ СТЕ САМИ”

171 223

171 223

0

15,00

В процес на изпълнение

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

България

Ефективна общинска администрация Струмяни

75 235

75 235

0

12,00

Регистриран


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва